<code id="prr5d"></code>

  <code id="prr5d"></code>
  <th id="prr5d"></th>
    <big id="prr5d"></big>

    <strike id="prr5d"></strike>

    <thead id="prr5d"><option id="prr5d"></option></thead>
    <pre id="prr5d"></pre>

    En Toggle navigation

    服務支持

    Support

    配套銷售中心

    部門職務姓名區域郵箱地址手機
    商用車配套銷售一部經理于新耀 xiyyu@prinxchengshan.com15318293639
    商務代表馬建國濟南重汽jgma@prinxchengshan.com15306310988
    許廣東江鈴、昌河gdxu@prinxchengshan.com18606306867
    車文禮紅巖wlche@prinxchengshan.com15306315677
    鄒偉慶鈴、一汽成都wzou@prinxchengshan.com18606306936
    王立軍一汽ljwang@prinxchengshan.com15306310428
    張海龍三環、大運hlzhang@prinxchengshan.com18606306965
    周云清柳汽、柳特yqzhou@prinxchengshan.com18606307739
    王帥北奔、江鈴重汽shwang@prinxchengshan.com18389183228
    李明政東風華神、東風隨專mzli@prinxchengshan.com18606307871
    商用車配套銷售二部經理張小強 xiqzhang@prinxchengshan.com18606305255/13370906080
    商務代表彭永進北汽福田、山汽yjpeng@prinxchengshan.com13863189856/18606306571
    鞠再樊陜汽商用車zfju@prinxchengshan.com18606306519
    湯華軍眾合、惠龍易通hjtang@prinxchengshan.com15588362611
    王大軍江淮、華菱、星馬djwang@prinxchengshan.com15662395899
    孫進長城、黑豹、宏泰jisun@prinxchengshan.com18606307965/15306310366
    初長江徐工、淮海新能源、五征cjchu@prinxchengshan.com13792452265
    梁起丞華菱、星馬qcliang@prinxchengshan.com13626301008
    乘用車配套銷售部經理鄭全山 qszheng@prinxchengshan.com18906319118
    商務代表彭智春日產、奇瑞zcpeng@prinxchengshan.com18606306528